اجرا، نصب و راه‌اندازی

پس از انجام مراحل دریافت نیازهای مشتری، امكان‌سنجی پروژه، نظارت بر طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی، فرآیند تحویل پروژه‌ها به مشتری آغاز می‌شود. به منظـور تحویل به موقع محصولات و خدمات و نیز حصول اطمینان از ارائه خدمات پس از فروش مناسب برای پروژه‌های تحویل‌شده، کلیه مراحل مدون شده و در تمامی پروژه‌ها اجراء می‌گردد. شركت مهندسی توسعه سایپا با استفاده از متخصصین با تجربه، طیف كاملی از خدمات درحوزه اجرا، نصب و راه‌اندازی پروژه ها را ارائه می‌نماید. توانایی این شرکت، منجر به اجرای ایمن، به موقع و اثربخش پروژه‌ها گردیده‌است .خدمات ارائه‌شده شرکت مهندسی توسعه سایپا در حوزه اجرا، نصب و راه‌اندازی بدین شرح است:

• نصب و راه‌اندازی تجهیزات

• نصب و راه‌اندازی سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، كنترل و ابزار دقیق

• اجرای كلیه عملیات ساختمانی، ابنیه و سیویل

• ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات و تاسیسات مكانیكی و الكتریكی

• انجام كلیه تست‌های مورد نیاز راه‌اندازی

• آموزش كامل پرسنل بهره‌برداری و نت كارفرما

لیست اخبار صفحه :1