بازسازی ویلاهای شهرک نارنجی سایپا

تحویل موقت پروژه بازسازی ویلاهای شهرک نارنجی سایپا

تحویل موقت پروژه بازسازی ویلاهای شهرک نارنجی سایپا

پروژه بازسازی ویلاهای شهرک نارنجی سایپا با عملکرد مناسب شرکت سیکو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تحویل موقت گردید. عملیات اجرایی این پروژه شامل بازسازی ویلاهای شهرک، اصلاح و تکمیل دیوارهای شهرک، بازسازی و زیرسازی زمین بازی کودکان و نصب وسایل و تجهیزات مربوطه، احداث نرده‌ها و راه‌پله‌های سنگی راه‍های دسترسی بوده است.

متنی نویسنده :

تصاویر