تقدیرنامه‌ها،‌ گواهینامه‌ها و تندیس‌ها

تقدیرنامه از شرکت سایپا پرس جهت تغییرات خطوط پرس در سال 1383

تقدیرنامه جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد در سال 1385

گواهینامه اهتمام به سر آمدی توسعه منابع انسانی ار مرکز ارزشیابی و توسعه گروه در سال 1385

گواهینامه تعهد به تعالی در سال 1386

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال 1386

تقدیرنامه از وزیر صنایع و معادن جهت احداث کارخانه تولید خودرو در کشور سوریه در سال 1387

تقدیرنامه از شرکت پارس خودرو جهت اجرای پروژه  تندر 90 در شرکت پارس خودرو در سال 1388

پروانه فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال 1388

گواهینامه ISO 9001:2015

گواهینامه ISO 21500:2013

گواهینامه ISO 45001:2018

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در:
   پایه 3 تخصص صنایع فلزات اساسی (نورد ، ذوب و ریختگری) و ماشین سازی
   پایه 1 تخصص صنایع حمل و نقل (خودرو)
   پایه 3 تخصص تاسیسات برق و مکانیک
   پایه 3 تخصص تاسیسات آب و فاضلاب

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در:
   پایه 1 رشته صنعت و معدن
   پایه 1 رشته ساختمان و ابنیه
   پایه 2 رشته تاسیسات و تجهیزات
   پایه 5 رشته آب
   پایه 5 رشته نفت و گاز

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران

گواهینامه عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

گواهینامه نمایندگی مجاز فروش محصولات اتوماسیون صنعتی شرکت فستوپنوماتیک در استان تهران

گواهینامه همکاری در زمینه فروش و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‌های اتوماسیون صنعتی شرکت فستوپنوماتیک در ایران

گواهینامه نمایندگی مجاز فروش محصولات سپهر منور (EDC)


گواهینامه‌ها

گواهینامه iso 9001:2015گواهینامه ISO 9001:2015

گواهینامه صلاحیت پیمانکاریگواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

پروانه فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال ‌۱۳۸۸

پروانه فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال ‌۱۳۸۸

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال 1386

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن در سال ‌۱۳۸۶

گواهینامه تعهد به تعالی در سال 1386

گواهینامه تعهد به تعالی در سال ‌۱۳۸۶

گواهینامه اهتمام به سر آمدی توسعه منابع انسانی ار مرکز ارزشیابی و توسعه گروه در سال 1385

گواهینامه اهتمام به سر آمدی توسعه منابع انسانی از مرکز ارزشیابی و توسعه گروه در سال 1385

گواهینامه عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

گواهینامه عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

گواهینامه نمایندگی مجاز فروش محصولات اتوماسیون صنعتی شرکت فستوپنوماتیک در استان تهرانگواهینامه نمایندگی مجاز فروش محصولات اتوماسیون صنعتی شرکت فستوپنوماتیک در استان تهران

گواهینامه همکاری در زمینه فروش و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‌های اتوماسیون صنعتی شرکت فستوپنوماتیک در ایران

گواهینامه همکاری در زمینه فروش و پشتیبانی تجهیزات و سیستم‌های اتوماسیون صنعتی شرکت فستوپنوماتیک در ایران

گواهینامه ISO 21500:2013

گواهینامه ISO 45001:2018

گواهینامه نمایندگی مجاز فروش محصولات سپهر منور (EDC)

 

 


تقدیرنامه‌ها

 

تقدیرنامه همکاری با شرکت durr در پروژه سالن رنگ سایپا

تقدیرنامه همکاری با شرکت Durr در پروژه سالن رنگ سایپا

 

تقدیرنامه از شرکت سایپا پرس جهت تغییرات خطوط پرس در سال ‌۱۳۸۳

تقدیرنامه از شرکت سایپا پرس جهت تغییرات خطوط پرس در سال ‌۱۳۸۳

تقدیر نامه  جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد در سال ‌۱۳۸۵

 

تقدیرنامه جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد در سال ‌۱۳۸۵

تقدیر نامه  از وزیر صنایع و معادن جهت احداث کارخانه تولید خودرو در کشور سوریه در سال ‌۱۳۸۷

تقدیر نامه از وزیر صنایع و معادن جهت احداث کارخانه تولید خودرو در کشور سوریه در سال ‌۱۳۸۷

     تقدیرنامه از شرکت پارس خودرو جهت اجرای پروژه تندر ۹۰ در شرکت پارس خودرو در سال ‌۱۳۸۸

 تقدیرنامه از شرکت پارس خودرو جهت اجرای پروژه تندر ۹۰ در شرکت پارس خودرو در سال ‌۱۳۸۸

 

 

 

 

 

لیست اخبار صفحه :1